Mobil ID är ett lätt och tryggt sätt att logga in i nättjänster med din mobiltelefon.

Genast tillgängligt

Mobil ID finns på SIM-kortet i din mobiltelefon. Du kan med andra ord börja använda det direkt eller genom att besöka din operatörs butik.

Över 20 000 tjänster

Offentliga tjänster, bankärenden, försäkringstjänster, hälsovård … Med Mobil ID sköter du dina ärenden när det passar dig.

Pinkod som du väljer själv

Förutom ditt mobiltelefonnummer behöver du endast komma ihåg din självvalda pinkod! Du kan säga adjö till lösenord som går ut och borttappade kodkort.

Välj din operatör och börja använda Mobil ID

För tjänsteleverantörer